PJ Auktion

Non-affiliate

SE

PJauktion är en del av PartnerJobb syd AB: De arbetar med sysselsättning och arbetsträning av arbetslösa och långtidssjukskrivna. Efterhand som ekonomin tillåter erbjuder de personer som placerats hos dem anställning. I dagsläget har de anställt 7 personer.

Auktionen är en del av deras verksamhet där de tar emot hela eller delar av hem för försäljning. De tar även på sig flyttstädning, enklare flyttning mm.

Non-affiliate

SE

Maximize the exposure of your upcoming auction on Barnebys today!